Načítavam stránku...

V súčasnosti sa na FAJ riešia nasledovné projekty.

 

Vysokoškolská učebnica Politická lingvistika

Projekt: KEGA

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol. Ph.D.

Zástupca vedúceho projektu: Prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD.

Spoluriešitelia: PhDr. Roman Kvapil, PhD., Mgr. Silvia Adamcová, PhD., spoluriešitelia FF UKdoc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.; Mgr. Nina Cingerová, PhD.

Číslo projektu: 015EU-4/2019

Doba riešenia: 2019 – 2021

 

Idiomatické výrazy v obchodnej komunikácii

Projekt: KEGA

Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Zuzana Hrdličková, PhD.

Zástupca vedúceho projektu: PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD.

Spoluriešitelia: PaedDr. Darina Halašová, PhD., Ing. Mgr. Sonia Krajčík Danišová, Mgr. Ján Strelinger, PhD., RNDr. Eva Rakovská, PhD., PhDr. Eva Maierová, PhD.

Číslo projektu: 015EU-4/2017

Doba riešenia: 2017 – 2019

 

Chromatizmus a jeho konotácie v kontexte slovanských a románskych jazykov 

Projekt: VEGA

Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Mária Spišiaková, PhD.

Zástupca vedúceho projektu: PhDr. Roman Kvapil, PhD.

Spoluriešitelia: PhDr. Elena Melušová, CSc., Mgr. Elena Smoleňová, PhD., PaedDr. Gabriela Rechtoríková, PhD., PaedDr. Ján Keresty, PhD., Mgr. Nina Mocková, PhD., Mgr. Iveta Dinžíková, PhD., Mgr. Martina Uličná, PhD.

Číslo projektu: 1/0107/18

Doba riešenia: 2018 - 2021

 

Estetické premeny francúzskeho románu 18. storočia: transformácie vzťahov lásky a cnosti

Projekt: VEGA

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Andrea Tureková, PhD.

Číslo projektu: 1/0265/18

Doba riešenia: 2018 - 2019

 

Medzijazyková homonýmia v slovanských jazykoch

Projekt: VEGA – spoločný projekt z rezortu MŠVVaŠ a SAV

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mária Košková, CSc. – SAV

Zástupca vedúceho projektu: doc. PhDr. Tatjana Grigorjanová, CSc. – FAJ EU v Bratislave

Spoluriešitelia: Mgr. Andrea Spišiaková, Mgr. Barbora Bábiková Barbora – doktorandky Filozofickej fakulty UCM v Trnave

Číslo projektu: 2/0067/18

Doba riešenia: 2018 - 2021

 

Vplyv webovej aplikácie audioblog na rozvoj jazykových zručností počúvanie s porozumením a rozprávanie vo výučbe cudzích jazykov

Projekt: KEGA

Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Eva Stradiotová, PhD.

Zástupca vedúceho projektu: doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D.

Spoluriešitelia: PhDr. Hana Pašková, Mgr. Ingrid Kunovská, PhD., PhDr. Ľubica Kurdelová, Mgr. Jana Kucharová, PhD., PaedDr. Jolana Meľsitová, Mgr. Ivana Kapráliková, PhD.

Číslo projektu: 005EU-4/2018

Doba riešenia: 2018 – 2020

 

Inovácia jazykovej prípravy ekonómov, diplomatov a kultúrnych mediátorov – digitálna učebnica španielskeho jazyka zameraná na odbornú prax

Projekt: KEGA

Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Mária Spišiaková, PhD.

Zástupca vedúceho projektu: doc. Ing. Zuzana Kittová, PhD. – OF EU v Bratislave

Spoluriešitelia: Mgr. Sofia Tužinská, PhD., Mgr. Iveta Maarová, PhD., Mgr. Diana Patricia Varela Cano, PhD.

Číslo projektu: 007EU-4/2018

Doba riešenia: 2018 - 2020

 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?