Archív projektov FAJ

 

Reflexia spoločenských zmien 21. storočia v dimenziách diplomacie

Projekt: Projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michaela Čiefová, PhD.

Spoluriešitelia: Ing. Barbora Janubová, PhD., Ing. Natália Goda, Ing. Jakub Szabo

Číslo projektu: I-20-102-00

Doba riešenia: 2020 

 

Vplyv webovej aplikácie audioblog na rozvoj jazykových zručností počúvanie s porozumením a rozprávanie vo výučbe cudzích jazykov

Projekt: KEGA

Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Eva Stradiotová, PhD.

Zástupca vedúceho projektu: doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D.

Spoluriešitelia: PhDr. Hana Pašková, Mgr. Ingrid Kunovská, PhD., PhDr. Ľubica Kurdelová, Mgr. Jana Kucharová, PhD., PaedDr. Jolana Meľsitová, Mgr. Ivana Kapráliková, PhD.

Číslo projektu: 005EU-4/2018

Doba riešenia: 2018 – 2020

 

Inovácia jazykovej prípravy ekonómov, diplomatov a kultúrnych mediátorov – digitálna učebnica španielskeho jazyka zameraná na odbornú prax

Projekt: KEGA

Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Mária Spišiaková, PhD.

Zástupca vedúceho projektu: doc. Ing. Zuzana Kittová, PhD. – OF EU v Bratislave

Spoluriešitelia: Mgr. Sofia Tužinská, PhD., Mgr. Iveta Maarová, PhD., Mgr. Diana Patricia Varela Cano, PhD.

Číslo projektu: 007EU-4/2018

Doba riešenia: 2018 - 2020

 

Idiomatické výrazy v obchodnej komunikácii

Projekt: KEGA

Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Zuzana Hrdličková, PhD.

Zástupca vedúceho projektu: PhDr. Jarmila Rusiňáková, PhD.

Spoluriešitelia: PaedDr. Darina Halašová, PhD., Ing. Mgr. Sonia Krajčík Danišová, Mgr. Ján Strelinger, PhD., RNDr. Eva Rakovská, PhD., PhDr. Eva Maierová, PhD.

Číslo projektu: 015EU-4/2017

Doba riešenia: 2017 – 2019

 

Estetické premeny francúzskeho románu 18. storočia: transformácie vzťahov lásky a cnosti

Projekt: VEGA

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Andrea Tureková, PhD.

Číslo projektu: 1/0265/18

Doba riešenia: 2018 - 2019

 

Akademický a vedecký jazyk v univerzitnom prostredí

Projekt: KEGA

Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Ing. Katarína Seresová, PhD.

Zástupca vedúceho projektu: doc. PhDr. Daniela Breveníková, CSc.

Spoluriešitelia: doc. PhDr. Eva Széherová, CSc.  do 14. 12. 2017, PhDr. Iveta Rizeková, PhD., Mgr. Mónica Sánchez Presa, PhD. do 9. 8. 2017 a pokračuje za FiF UK v Bratislave, PhDr. Roman Kvapil. PhD. od 1. 9. 2016, Mgr. Michaela Čiefová od 1. 2. 2017 doktorandka FMV EU v Bratislave

Číslo projektu: 029EU-4/2016

Doba riešenia: 2016 - 2018

 

Reálie Francúzska a frankofónnych oblastí - nová koncepcia predmetu

Projekt: KEGA

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Iveta Rizeková, PhD. v r. 2016, PhDr. Elena Melušová, CSc. v r. 2017 - 2018

Zástupca vedúceho projektu: PhDr. Iveta Rizeková, PhD. 2017 - 2018

Spoluriešitelia: doc. PhDr. Ladislav Lapšanský, PhD. do 6. 7. 2017, Mgr. Andrea Tureková, PhD. od 26. 6. 2016, Mgr. Iveta Dinžíková, PhD. od 18. 9. 2017

Číslo projektu: 030EU-4/2016

Doba riešenia: 2016 - 2018

 

Parlamentný jazyk v koncepte štiepnych línií

Projekt: VEGA

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D.

Spoluriešitelia: prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD., doc. PhDr. Daniela Breveníková, CSc., Mgr. Silvia Adamcová, PhD., doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD., PhDr. Peter Csányi, PhD.

Číslo projektu: 2/0132/15

Doba riešenia: 2015 - 2017

 

Vplyv webových aplikácií na rozvoj jazykových zručností

Projekt: KEGA

Vedúci projektu: PaedDr. Eva Stradiotová, PhD.

Spoluriešitelia: PhDr. E. Zsapková, PhD., PhDr. Ľ. Kurdelová, PaedDr. J. Meľsitová, PhDr. H. Pašková

Číslo projektu: 006EU-4/2012

Doba riešenia: 2012 - 2014 

 

Weblearning-System v predmete Reálie anglicky a nemecky hovoriacich krajín

Projekt: KEGA

Vedúci projektu: doc. PhDr. Danuša Lišková, CSc.

Spoluriešitelia:  PhDr. Mária Bláhová, PhD., PhDr. Ildikó Némethová, PhD., Mgr. Ingrid Kunovská, PhD., PhDr. Oľga Vereská (v r. 2010), doc. PhDr. Eva Széherová, CSC. (v r. 2011), Ing. Anton Zdarílek (CIT)    

Číslo projektu: 446-016EU-4/2010

Doba riešenia: 2010 – 2011 

 

Archív projektov Ústavu jazykov

Výskumné projekty - riešiteľ ÚJ (1995-2010)

Výskumné projekty - spoluriešiteľ ÚJ (1999-2010)

Medzinárodné projekty

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.