Načítavam stránku...

Vysokoškolské učebnice Wissenschaftliches Schreiben (Vedecké písanie), Academic Writing in English-Speaking University Enviroment (Akademické písanie v anglofónnom univerzitnom prostredí), La communication scientifique en milieu universitaire (Vedecká komunikácia v univerzitnom prostredí) a Akademický jazyk v slovenskom univerzitnom prostredí vznikli v rámci projektu KEGA 029EU-4/2016 Akademický a vedecký jazyk v univerzitnom prostredí a sú určené ako študijný materiál k predmetu Akademické písanie, ktorý sa vyučuje na Fakulte aplikovaných jazykov na EU v Bratislave, ako aj pre študentov ostatných univerzít a vysokých škôl na Slovensku, ktorí sa počas štúdia venujú akademickému písaniu v nemeckom, anglickom, francúzskom a slovenskom jazyku.

 

obalka WISSENSCHAFTLICHES SCHREIBEN 3 page 001

Kvapil obalka

 

 

 

 

obalka LA COMMUNICATION 3 page 001

Academic writing 01 001 upr

 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?