Načítavam stránku...

Učebný text „Marketing und ausgewählte Themen der Weltwirtschaft“ je určený pre poslucháčov Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity, ktorí na pokročilej úrovni ovládajú nemecký jazyk a osvojili si už aj základy odborného nemeckého jazyka. Skriptum obsahuje päť tematických celkov. Témy sú zamerané na oblasti korešpondujúce s predmetmi na odborných katedrách. Najväčšia pozornosť sa venuje marketingu, ktorý je profilovým predmetom výučby na Obchodnej fakulte, a preto sú podrobne rozpracované i jednotlivé oblasti marketingu (Marketing-Mix). Ďalšou oblasťou štúdia sú témy súvisiace so svetovou ekonomikou - je to obchod ako taký, obzvlášť však zahraničný obchod, koncentrácia v hospodárstve, globalizácia, či životné prostredie. 

Titulná strana MARKETING UND AUSGEWÄHLTE THEMEN DER WELTWIRTSCHAFT

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?