Načítavam stránku...

Zuzana Gašová (2018): Koncept času v jazyku. Analýza nemeckej lexémy ‘Zeit’ ako východisko zachytenia časovosti v jazykovej rovine.

Krátka anotácia:

Predkladaná vedecká monografia je venovaná otázke konceptualizácie času. Hlavným výskumným zámerom je totiž odhalenie konceptuálneho priestoru (roviny signifié) času, a síce prostredníctvom analýzy ko-textu nemeckej lexémy Zeit, ktorá je ekvivalentom slovenského výrazu čas. O tom, ako je konceptuálny priestor času profilovaný, majú napovedať slovesné a predložkové frázy zo skúmaného korpusu, v ktorých je táto lexéma zaintegrovaná. Monografia prezentuje výsledky empirickej analýzy korpusu.

gašová koncept času v jazyku obalka

 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?