Radoslav Štefančík: Christlich-demokratische Parteien in der Slowakei. Eine neue Perspektive, Hamburg, Verlag Dr. Kovač, 2019

Radoslav Štefančík mapuje vývoj dvoch slovenských kresťansko-demokratických strán. Publikácia je určená nemeckému čitateľovi, preto sa okrem analýzy formovania KDH a SDKÚ-DS venuje aj popisu základných kontúr slovenského straníckeho systému. Autor hľadá korene kresťanskej demokracie na Slovensku v politickom katolicizme prvej polovice 20. storočia, nezabúda upozorniť na temnú stránku slovenského politického katolicizmu v období druhej svetovej vojny, všíma si rovnako predpoklady na vznik kresťansko-demokratických subjektov, ktoré sa objavovali na Slovensku ešte v období neslobody pred rokom 1989. Dominantnú časť svojho uvažovania venuje autor vývoju oboch stranách po transformácii režimu až po vypadnutie obidvoch subjektov zo slovenského parlamentu po voľbách 2016. Okrem dejinného vývoja autor analyzuje aj faktory posilňujúce, resp. oslabujúce mieru inštitucionalizácie skúmaných formácií. 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.