Zborník obsahuje príspevky z medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky a politológie IV., ktorá sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnila 20. júna 2019. 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.