Načítavam stránku...

Štefančík, Radoslav (2017): Financovanie politických strán na príklade Nemecka, Rakúska a Švajčiarska. Výzva pre Slovensko? Praha: Machiavelli Press.

 

Publikácia poskytuje analýzu financovania politických strán v troch hovoriacich štátoch a odpovedá na otázku, či niektorý z predstavených systémov financovania straníckych subjektov, ktorý existuje v dlhodobo zakorenených demokraciách, by bol vhodným modelom aj v podmienkach slovenského straníckeho systému.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?