Načítavam stránku...

ŠTEFANČÍK, Radoslav - DULEBOVÁ, Irina (2017): Jazyk a politika. Jazyk politiky v konfliktnej štruktúre spoločnosti. Bratislava: EKONÓM. 

Cieľom autorov tejto publikácie bolo zistiť, ako sa konfliktné línie ovplyvňujúce formovanie slovenského straníckeho systému prejavili v politickom jazyku. V publikácii je zmapovaný dve desaťročia trvajúci vývoj politickej komunikácie systémových politických strán a zároveň otestovaná možnosť cez výskum politickej komunikácie pozorovať vývoj konfliktných línií. V publikácii je vyzdvihnutá téza, že koncept štiepnych, resp. konfliktných línií môže byť testovaný nielen politologickými alebo sociologickými metódami, ale nové podnety do tohto výskumu môžu priniesť aj lingvisti.

 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?