Načítavam stránku...

Katarína Seresová a kol.: KOMUNIKÁCIA v akademickej sfére so zameraním na PÍSOMNÝ PREJAV, Bratislava, Ekonóm 2017

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?