Predstavujeme novú publikáciu autoriek Spišiaková, Mocková, Smoleňová o používaní a význame bielej a čiernej farby v španielskom, talianskom a slovenskom jazyku. Publikácia je čiastkovým výstupom projektu VEGA/Chromatizmus a jeho konotácie v kontexte slovanských a románskych jazykov a je určená vedeckej obci, prekladateľom, ale aj študentom, ktorí sa venujú štúdiu týchto jazykov.

 Chromatické pomenovania s bielou a čiernou farbou v španielčine a taliančine na pozadí slovenčiny

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.