Predstavujeme Vám novú publikáciu autorov: PaedDr. Eva Stradiotová, PhD. a kolektív: Metodická príručka. Tvorba podcastov. Bratislava 2020., ktorá je výstupom z projektu: Vplyv webovej aplikácie audioblog na rozvoj jazykových zručností počúvanie s porozumením a rozprávanie vo výučbe cudzích jazykov (KEGA 05EU/2018).

PaedDr. Eva Stradiotová, PhD. a kolektív: Metodická príručka. Tvorba podcastov

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.