Kvapil, R. - Uličná, M.: KOLORIZMY V SLOVENSKO-RUSKOM KONTEXTE, VSERS, České Budejovice 2021

Kolorizmy v slovensko-ruskom kontexte (vedecná monografia)

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.