Filip Kalaš. 2021. Učebnica slovensko-ruských a rusko-slovenských homoným. Brno: Tribun EU, s. 212. ISBN 978-80-263-1694-7

 

kalasf rs homonyma

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.