SPIŠIAKOVÁ, Mária, doc. Mgr., PhD.

SPIŠIAKOVÁ, Mária, doc. Mgr., PhD.

prodekanka pre vedu a výskum; španielsky jazyk

docentka

D2.38 +421 2 6729 5238
 
HUDEK, Vladimír, Ing., CSc.

HUDEK, Vladimír, Ing., CSc.

referent pre vedu, výskum a rigorózne konanie

D2.29 +421 2 6729 5229

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.