Študentská vedecká a odborná činnosť na Fakulte aplikovaných jazykov

Štatút ŠVOČ

 

Formuláre

Prihláška do súťaže ŠVOČ

Šablóna ŠVOČ práce

 

Harmonogram fakultného kola

Harmonogram fakultného kola 2024

Harmonogram fakultného kola 2023

Harmonogram fakultného kola 2022

Harmonogram fakultného kola 2021

Harmonogram fakultného kola 2020

Harmonogram fakultného kola 2019

Harmonogram fakultného kola 2018

Harmonogram fakultného kola 2017

 

Výsledky ŠVOČ

Poradie umiestnenia prác študentov Fakulty aplikovaných jazykov v celouniverzitnom kole ŠVOČ od roku 2013

 

Poradie umiestnenia prác študentov Fakulty aplikovaných jazykov v celouniverzitnom kole ŠVOČ za akademický rok 2022/2023

2. stupeň štúdia:

2. miesto: Bc. Hana Ivančíková, FAJ EU v Bratislave,

 

Poradie umiestnenia prác študentov Fakulty aplikovaných jazykov v celouniverzitnom kole ŠVOČ za akademický rok 2021/2022

1. stupeň štúdia:

3. miesto: Bc. Erika Dvorjaková s prácou "RODOVÁ (NE)ROVNOSŤ V ŽENSKOM FUTBALE V ŠPANIELSKU" pod vedením Mgr. Maríe Carmen Sánchez Vizcaíno, M.Phil., PhD.

Diplom za účasť v celouniverzitnom kole Študentskej vedeckej a odbornej činnosti za FAJ získala:

Mgr. Sofia Maszayová s prácou “NO ONE CAN BREAK US, WE ARE STRONG! WE ARE UKRAINIANS!” MEDIA PORTRAIT OF THE UKRAINIAN PRESIDENT pod vedením Mgr. Silvie Adamcovej, PhD.

 

Poradie umiestnenia prác študentov Fakulty aplikovaných jazykov v celouniverzitnom kole ŠVOČ za akademický rok 2020/2021

2. stupeň štúdia:

3. miesto: Mgr. Adriana Dvoršťáková s prácou v španielskom jazyku „PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ.  INCLUSIÓN DE FAMILIAS EN COLOMBIA (PRODUKCIA A OBCHOD S KÁVOU. INKLÚZIA RODÍN A KÁVOVÝCH KOMUNÍT V KOLUMBII) pod vedením doc. Mgr. Márie Spišiakovej, PhD.

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.