Študentská vedecká a odborná činnosť na Fakulte aplikovaných jazykov

Štatút ŠVOČ

 

Formuláre

Prihláška do súťaže ŠVOČ

Požiadavky na vypracovanie ŠVOČ práce

 

Harmonogram fakultného kola

Harmonogram fakultného kola 2017

Harmonogram fakultného kola 2018

Harmonogram fakultného kola 2019

Harmonogram fakultného kola 2020

 

Výsledky ŠVOČ

Poradie umiestnenia prác študentov Fakulty aplikovaných jazykov v celouniverzitnom kole ŠVOČ od roku 2013

Poradie umiestnenia prác študentov Fakulty aplikovaných jazykov v celouniverzitnom kole ŠVOČ za akademický rok 2018/2019

I. stupeň štúdia

Cenu rektora EU v Bratislave za ŠVOČ získal za 1. miesto:

  • Bc. Marko Krajči s prácou Les Templiers: les banquiers du Moyen Âge – Templári: bankári stredoveku“, absolvent 1. stupňa štúdia, Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave, vedúca práce: Mgr. Andrea Tureková, PhD.

II. stupeň štúdia

Diplom za účasť v celouniverzitnom kole Študentskej vedeckej a odbornej činnosti získal:

  • Mgr. Erik Jurča, absolvent 2. stupňa štúdia, Fakulta aplikovaných jazykov.

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.