Načítavam stránku...

Študentská vedecká a odborná činnosť na Fakulte aplikovaných jazykov

Štatút ŠVOČ

 

Formuláre

Prihláška do súťaže ŠVOČ

Požiadavky na vypracovanie ŠVOČ práce

 

Harmonogram fakultného kola

Harmonogram fakultného kola 2017

Harmonogram fakultného kola 2018

Harmonogram fakultného kola 2019

 

Výsledky ŠVOČ

Poradie umiestnenia prác našich študentov v celouniverzitnom kole ŠVOČ za akademický rok 2017/2018 je nasledovné:

1. stupeň štúdia

  1. miesto - Cenu rektora EU v Bratislave za ŠVOČ získala:
  • Bc. Barbora Cholková s prácou „Germanizmy v slovenčine“, absolventka 1. stupňa štúdia, Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave, vedúca práce: prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD.

 

2. stupeň štúdia

 Diplom za účasť v celouniverzitnom kole ŠVOČ získala:

  • Mgr. Karin Boboková s prácou „Vplyv spoločenskej zodpovednosti firiem na dôveru spotrebiteľov“,  absolventka 2. stupňa štúdia, Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave.

 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?