Študentská vedecká a odborná činnosť na Fakulte aplikovaných jazykov

Štatút ŠVOČ

 

Formuláre

Prihláška do súťaže ŠVOČ

Požiadavky na vypracovanie ŠVOČ práce

 

Harmonogram fakultného kola

Harmonogram fakultného kola 2017

Harmonogram fakultného kola 2018

Harmonogram fakultného kola 2019

Harmonogram fakultného kola 2020

Harmonogram fakultného kola 2021

 

Výsledky ŠVOČ

Poradie umiestnenia prác študentov Fakulty aplikovaných jazykov v celouniverzitnom kole ŠVOČ od roku 2013

Poradie umiestnenia prác študentov Fakulty aplikovaných jazykov v celouniverzitnom kole ŠVOČ za akademický rok 2019/2020

I. stupeň štúdia: 

Diplom za účasť v celouniverzitnom kole Študentskej vedeckej a odbornej činnosti získali:

Laura Borbášová, Ivana Podstavková v spoločnej práci s názvom  „Prečo je Francúzsko  parfumérskou veľmocou?“, školiteľka: Mgr. Florence Gajdošová

II. stupeň štúdia

  • 3. miesto: Federika Fini s prácou „Moderná komunikácia amerických a slovenských prezidentov - Barack Hussein Obama, Donald John Trump a Zuzana Čaputová - prostredníctvom sociálnych sietí“, vedúca práce: PaedDr. Zuzana Hrdličková, PhD.

federina fini

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.