Srdečne Vás pozývame dňa 12. novembra 2021 na 12. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Cudzie jazyky v premenách času XII“.

The 12th International Scientific Conference „Foreign Languages ​​in Changing Times“ will be held on 12th November 2021.

Pozvánka a program / Invitation

Prihláška / Application Form

Vzor príspevku / Formal requirement for the publishing of the paper

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

We are looking forward to your participation.