Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v mene vedenia Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenskej spoločnosti pre regionálnu politiku pri SAV a Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied  si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na 7. ročník medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie na tému:

Jazyk a politika

Na pomedzí lingvistiky a politológie