Načítavam stránku...

Srdečne Vás pozývame dňa 8. novembra 2019 na jubilejný 10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Cudzie jazyky v premenách času X“.

The 10th International Scientific Conference „Foreign Languages ​​in Changing Times“ will be held on 8th November 2019.

Pozvánka a program/ Invitation

Prihláška / Application Form

Vzor príspevku / Formal requirement for the publishing of the paper

Program sekcií

Tešíme sa na Vašu účasť.

We are looking forward to your participation.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?