Načítavam stránku...

7. ročník fakultnej medzinárodnej vedeckej konferencie sa uskutočnil 11. 11. 2016. Plenárnu prednášku mal doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD. z Filozofickej fakulty UK v Bratislave na tému: Sentential Acronyms in Informal online Communication. Rokovalo sa v 3 tematických okruhoch: 1. Odborný jazyk, všeobecný jazyk a didaktika výučby cudzieho jazyka, 2. Angličtina pre špecifické ciele a angličtina ako cudzí jazyk, 3. Reálie, kultúry a interkultúrna komunikácia

Zborník

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?