Týždeň vedy a techniky je tradične jedným z najrušnejších týždňov akademického roka. Ministerstvo školstva SR ho tradične vyhlasuje v druhom týždni novembra. Počas týchto dní sa na akademickej pôde uskutočňujú rôzne vedecké podujatia, ktoré sa venujú aktuálnym otázkam rôznych vedných disciplín. Fakulta aplikovaných jazykov v tomto období už tradične organizuje svoju vedeckú konferenciu „Cudzie jazyky v premenách času“, ktorej deviaty ročník prebehol dňa 9.11.2018 na pôde fakulty. 

Zborník

Deviateho ročníka sa zúčastnilo celkovo 67 vedeckých pracovníkov z FAJ a iných slovenských a zahraničných univerzít. Po vynikajúcej prednáške Dr. Králika z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra, Slovenskej akadémie vied na tému „Etymológie názvov mien a peňazí v rôznych európsky a niektorých mimoeurópskych jazykoch“ sa rokovanie presunulo do štyroch sekcií, ktoré sa venovali témam lingvistiky a lingvodidaktiky, kultúram a medzikultúrnej komunikácii, literatúre, oblastným štúdiám, teórii a praxi prekladu a odbornému a akademickému jazyku.

Príspevky, ktoré úspešne prejdú recenzným konaním budú publikované vo vedeckom zborníku v priebehu nasledujúcich mesiacov. Všetkým účastníkom ďakujeme za príjemnú a tvorivú atmosféru.

Vychádzajúc z veľmi pozitívnych reakcií účastníkov sa už dnes tešíme na jubilejný, desiaty ročník.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.