Načítavam stránku...

Dňa 17. septembra 2012 sa uskutočnila III. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Konferenciu organizovala Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave, na ktorej prezentovali výsledky vedeckovýskumnej činnosti hlavne pedagógovia FAJ ako externí doktorandi na rôznych fakultách a univerzitách na Slovensku a v Českej republike.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?