Vážené kolegyne a kolegovia, milé študentky a študenti,

v pondelok 3. apríla o 11.00 - 12.30 v miestnosti C1.07 (budova V2) sa uskutočnila prednáška profesorky Věry Janíkovej z Masarykovej univerzity v Brne (Katedra nemeckého jazyka a literatúry) na tému "Sprachmittlung als wichtige kommunikative Fertigkeit". Prednáška bola v nemeckom jazyku a bola tematicky zameraná pre všetkých študentov a učiteľov nemčiny na Ekonomickej univerzite.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, Ferdinand Daňo, prijal dňa 9.12.2022 delegáciu Nemeckého spolkového snemu (Bundestag), ktorú tvorili Rita Hagl-Kehl, poslankyňa nemeckého parlamentu a Dimitri Kessler, koordinátor Medzinárodného parlamentného štipendia v nemeckom Bundestagu.

Delegáciu sprevádzal Stefan Kruschke, vedúci kultúrneho a tlačového oddelenia nemeckého veľvyslanectva a stážista na veľvyslanectve SRN. Na stretnutí boli tiež prítomní Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy a Radoslav Štefančík, dekan Fakulty aplikovaných jazykov, ktorí v minulosti absolvovali stáž v nemeckom parlamente.

Centrum telesnej výchovy a športu EUBA v spolupráci s Vysokoškolským klubom Ekonóm usporiada Univerzitné dni športu. Od pondelka 24. októbra do stredy 26. októbra 2022 sa študenti môžu zapojiť do rôznych športových disciplín, v ktorých si môžu zmerať svoje športové sily s inými študentmi a fakultami.

Dňa 30.septembra 2022 sa v Starej tržnici v centre Bratislavy konal 16. ročník festivalu vedy Európska noc výskumníkov, ktorého súčasťou boli aj zástupcovia Fakulty aplikovaných jazykov.

Dňa 20. júna 2022 sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave konali promócie absolventov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia Fakulty aplikovaných jazykov.

Dňa 6. júna 2022 sa uskutočnilo vedecké zasadnutie sekcie francúzskeho jazyka Katedry románskych a slovanských jazykov, na ktorom prof. dr. Vasile Spiridon predstavil kolegom svoju poslednú monografiu Hexagonale (Bukurešť, Eikon, 2020), venovanú vzťahom medzi francúzskym a rumunským literárnym priestorom.