Dňa 12. októbra 2017 sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnilo verejné predstavenie štipendijného programu Nemeckého Spolkového snemu. Delegáciu nemeckého parlamentu viedol jeho člen Bartholomäus  Kalb, MdB.

Podujatia sa zúčastnili aj Prof. Dr. Joachim Rickes, predstaviteľ administratívy Spolkového snemu, Attila Hromada, Alumnus programu 2017 a zástupcovia diplomatického zastupiteľstva Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku. Prezentáciu programu podporili svojou prítomnosťou aj bývalí absolventi programu, ktorí v minulosti študovali na Ekonomickej univerzite v Bratislave. 

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.