Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave privítala 9. februára v priestoroch univerzity v rámci Informačného dňa pre uchádzačov o štúdium organizovaným Ekonomickou univerzitou v Bratislave,  záujemcov o štúdium, prevažne maturantov. Predstavitelia fakulty a študentského parlamentu FAJ záujemcom predstavili všetky možnosti štúdia a programy pre budúci akademický rok a zodpovedali otázky týkajúce sa prijímacieho konania.

 

V rámci infomračného dňa sa uskutočnilo aj stretnutie rektora univerzity prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. s predstaviteľmi stredných škôl, na ktorom sa zúčastnil aj dekan Fakulty aplikovanych jazykov doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol. Ph.D.

Budeme radi, ak záujemcov v nasledujúcom akademickom roku privítame v  radoch našich študentov:).

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.