Načítavam stránku...

Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave privítala 9. februára v priestoroch univerzity v rámci Informačného dňa pre uchádzačov o štúdium organizovaným Ekonomickou univerzitou v Bratislave,  záujemcov o štúdium, prevažne maturantov. Predstavitelia fakulty a študentského parlamentu FAJ záujemcom predstavili všetky možnosti štúdia a programy pre budúci akademický rok a zodpovedali otázky týkajúce sa prijímacieho konania.

 

V rámci infomračného dňa sa uskutočnilo aj stretnutie rektora univerzity prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. s predstaviteľmi stredných škôl, na ktorom sa zúčastnil aj dekan Fakulty aplikovanych jazykov doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol. Ph.D.

Budeme radi, ak záujemcov v nasledujúcom akademickom roku privítame v  radoch našich študentov:).

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?