Načítavam stránku...

Každý národ je hrdý na svoje kultúrne hodnoty, čo sa odzrkadľuje aj vo vzťahu Slovákov k slovenskej literatúre. Sme si vedomí, aké kvality má slovenská literatúra a naše presvedčenie potvrdilo aj stretnutie študentov a pedagógov z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo dňa 27. februára 2019 s írskym básnikom, prozaikom a prekladateľom, Johnom Minahane. John Mihahane prezentoval svoje literárne dielo, ktorého súčasťou sú aj významné preklady slovenských básnikov, ako Pavla Országha Hviezdoslava, Ladislava Novomeského a v súčasnosti Milana Rúfusa. Vynikajúci preklad Hviezdoslavových Krvavých sonetov do anglického jazyka The Bloody Sonnets zaujal prítomných študentov, pretože mali možnosť porovnať slovenskú verziu vybraných sonetov v podaní Andreja Kalásza, študenta FAJ EUBA s anglickým prekladom, ktorý interpretoval John Minahane.

Thoughts on a lecture

John Minahane sa narodil v Baltimore, Írsko v roku 1950. Od roku 1996 žije a pracuje na Slovensku. Vzácneho hosťa prijali Radoslav Štefančík, dekan FAJ EUBA a Eleonóra Zsapková, prodekanka pre medzinárodné vzťahy FAJ EUBA. Prezentácia bola vynikajúcou príležitosťou pre študentov FAJ EUBA spoznať Johna Minahane osobne a oboznámiť sa s problematikou prekladu literárnych textov. Na záver prezentácie študenti a pedagógovia prejavili záujem formou otázok o jeho prekladateľskej činnosti a  pôsobení na Slovensku.  

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?