Ekonomická a obchodná fakulta Univerzity v Debrecíne v Maďarsku už po druhýkrát zorganizovala od 21. apríla do 26. apríla 2024 inovatívny kombinovaný intenzívny program GloLiteToLead (BIP), ktorý predstavuje významný prínos v oblasti vzdelávania založeného na skúsenostiach.

V spolupráci s významnými európskymi univerzitami, Ekonomickou univerzitou v Bratislave na Slovensku, Ekonomickou univerzitou vo Varne v Bulharsku, Univerzitou aplikovaných vied v Zwickau v Nemecku a Univerzitou v Zielonej Gore v Poľsku, ponúkla táto iniciatíva inovatívny prístup k rozvoju odborného vzdelávania, ktorý spája spoluprácu s odborníkmi z priemyslu s intenzívnym kultúrnym poznávaním.

Ústredným prvkom filozofie programu bola spolupráca s poprednými osobnosťami podnikateľského sektora, ktorí priniesli skutočný pohľad na dynamiku vedenia a jeho vplyv na úspech organizácie. Študenti boli priamo vystavení rozprávaniu a prípadovým štúdiám, ktoré podrobne opisovali efektívne stratégie vedenia, rozhodovacie procesy a pestovanie inovatívnych podnikateľských kultúr. Toto spojenie nielenže zlepšilo pochopenie dynamiky vedenia zo strany študentov, ale poskytlo aj praktické poznatky o prekonávaní reálnych podnikateľských výziev.

Dôležitou súčasťou programu boli workshopy pod vedením študentov zamerané na podnikateľské prostredie Ázie a Európy. Tieto workshopy umožnili praktické skúmanie špecifických obchodných postupov a ekonomického prostredia týchto regiónov. Študenti si osvojili zručnosti, ktoré im umožnia orientovať sa na zložitých globálnych trhoch a pochopiť vzájomné pôsobenie kultúrnych nuáns a obchodných operácií.

Podujatie GloLiteToLead poskytlo študentom výnimočnú príležitosť získať praktické vedomosti a nadviazať kontakty so zahraničnými kolegami z iných univerzít.

Fakultu aplikovaných jazykov reprezentovali Miriam DoľackáRichard Frátrik, Viktória CsipákováEma ŠtefanovičováTessa Renders, Hugo Šebestian a Bianka Pavlíková.

Členmi organizačného tímu za Fakultu aplikovaných jazykov boli Dr. habil. PhDr. Ildikó Némethová, PhD., prodekanka pre medzinárodné vzťahy a PaedDr. Eva Stradiotová, PhD., prodekanka pre vzdelávanie.

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.