Dňa 7.5.2024 sa uskutočnilo školské kolo SVOČ, ktorého sa zúčastnili študentky Tereza KollárováMária Šablatúrová za I. stupeň štúdia a Emily Bartošová, Andrea MózesováLiana Redaiová za II. stupeň štúdia.

Do univerzitného kola postupujú:

Mária Šablatúrová

Emily Bartošová

Všetkým zúčastneným aj postupujúcim srdečne blahoželáme.

vysledky_2024_-_oznam_na_web.jpg

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.