Srdečne Vás pozývame na 14. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Cudzie jazyky v premenách času XIV“, ktorá sa uskutoční v dňoch 14.- 15. novembra 2024 na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

We cordially invite you to the 14th International Scientific Conference "Foreign Languages in Changing Times XIV" held on November 14th and 15th 2024 at the Faculty of Applied Languages of the University of Economics in Bratislava.

 

Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu CJPC XIV 14.-15. novembra 2024

Prihláška na konferenciu_CJPČ_XIV _14.-15.11.2024

Vzor príspevku

Vzor príspevku v inom ako anglickom jazyku

 

Invitation

Application form

Template for submissions in English language

Template for submissions in other than English language

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.