Prof. Dr. Pető Károly, prorektor Univerzity v Debrecíne, a Prof. Dr. habil. Fenyves Veronika, dekanka Fakulty ekonomiky a podnikania Univerzity v Debrecíne, Maďarsko, ktorá je členom AACSB, udelili Dr. habil. PhDr. Ildikó Némethovej, PhD., prodekanke pre medzinárodné vzťahy, prestížnu cenu Pro Meritis Interfacultatis. Toto ocenenie bolo udelené ako uznanie za dlhodobú spoluprácu, ktorá viedla k rozvoju medzinárodných projektov, výmenných pobytov študentov a spoločných výskumných iniciatív, ktoré boli kľúčové pre posilnenie akademického a kultúrneho porozumenia.

Tešíme sa na ďalšie roky úspešnej spolupráce.

nemethova1

nemethova2

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.