19. marca 2019 sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave konala slávnostná inaugurácia rektora prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekanov fakúlt EU v Bratislave. Za Fakultu aplikovaných jazykov bol do druhého funkčného obdobia menovaný doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol. Ph.D.

Na inaugurácii sa okrem pozvaných hostí zúčastnili aj štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová, predseda výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomír Petrák, podpredseda výboru Národnej rady SR pre Európske záležitosti Martin Klus, zástupcovia slovenských a zahraničných univerzít, podnikateľskej sféry, tretieho sektora, štátnej správy, samosprávy, veľvyslanci viacerých krajín a študenti univerzity.

inauguracia dekan 2FO

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.