V dňoch 20.-24. mája 2019 navštívilo Fakultu aplikovaných jazykov 9 študentov zo slovinskej Univerzity v Maribore. Prišli v rámci exkurzie programu CEEPUS, v ktorej je Fakulta aplikovaných jazykov úspešne zapojená, konkrétne v sieti mobilít TRANS-Transkulturelle Kommunikation und Translation.

Pútavou prednáškou o Ekonomickej univerzite a politickom vývoji na Slovensku našich hostí privítal dekan Fakulty aplikovaných jazykov, doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D.

 

Študenti mohli tiež nahliadnuť do univerzitnej knižnice Ekonomickej univerzity, v ktorej ich sprevádzali naše skúsené knihovníčky.

Ďalšie dni sa zoznamovali s našimi študentami, ktorí pre nich pripravili zaujímavý sprievodný program po Bratislave. Pre väčšinu z hostí to bola prvá návšteva nášho hlavného mesta, pri ktorej si prezreli pamätihodnosti Starého mesta, v spojení s prehliadkou Bratislavského hradu, múzea a výletu na Devín.

Dúfame, že si slovinskí študenti z exkurzie odniesli pekné zážitky a pevne veríme, že aj naši študenti budú môcť v blízkej budúcnosti zavítať do jednej z krajín partnerských univerzít pod hlavičkou CEEPUS.

Jozef Štefčík, koordinátor CEEPUS

FAJ prednaskaDEKAN studentiSLOVINSKO 21052019 5082

FAJ prednaskaDEKAN studentiSLOVINSKO 21052019 5085

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.