Pri príležitosti slávnostného otvorenia akademického roka 2019/2020 v Aule Ekomonickej univerzity v Bratislave dňa 16. septembra 2019 odovzdal rektor univerzity prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. Cenu rektora EU v Bratislave za pedagogickú činnosť za rok 2019.

Medzi ocenenými vysokoškolskými pedagógmi zíslala toto ocenenie za Fakultu aplikovaných jazykov prodekanka pre medzinárodné vzťahy PhDr. Ildikó Némethová, PhD.

Srdečne gratulujeme!

akademickyROK otvorenie 16092019 3848

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.