Všeobecné informácie o prijímacom konaní

Prihlášku na I. stupeň štúdia podávate IBA elektronicky najneskôr do 15. apríla 2020.

Elektronická prihláška | Návod na vyplnenie prihlášky

K prihláške nepotrebujete žiadne prílohy a potvrdenia (zo strednej školy, od lekára), ani nahrávať známky zo strednej školy.

Ak ste v príhláške niečo nevyplnili, resp. sa pomýlili, stačí sa ozvať študijnému oddeleniu na fakulte, ktoré Vám Vašu prihlášku odblokuje a vy si to opravíte.

Prijímacie konanie pre akademický rok 2020/2021

EU v Bratislave prijme všetkých prihlásených uchádzačov na I. stupeň štúdia.

Všetci prihlásení uchádzači budú prijatí podmienečne bez prijímacej skúšky, rozhodnutie o riadnom prijatí bude vystavené po predložení maturitného vysvedčenia.

Informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2020/2021

Ekonomická univerzita v Bratislave akceptuje iba elektronickú prihlášku a to takú, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme AIS2 EU v Bratislave po 1. januári 2020.

Na jednu fakultu si uchádzač môže podať iba jednu prihlášku. V prípade záujmu o viac študijných programov danej fakulty vyznačí uchádzač tieto študijné programy na jednej prihláške (max. 3 študijné programy jednej fakulty).

Bližšie informácie nájdete aj na: https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-o-prijimacom-konani

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.