Vážení študenti, Referát pre medzinárodné vzťahy Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave si Vás dovoľuje informovať o výzve na podávanie prihlášok na mobilitu za účelom štúdia v rámci programu Erasmus+ mobilita ─ štúdium na letný semester v akademickom roku 2020/2021.

Zoznam voľných univerzít

Hodnotiace ktirériá pre výberové konanie

V prípade otázok nás neváhajte, prosím, kontaktovať.

S pozdravom,

RMV

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.