M. Spišiaková, D. P. Varela Cano, S. Tužinská, Ž. Pavliková: ŠPANIELSKY JAZYK  pre ekonómov, diplomatov a mediátorov 2, Tribun EU s.r.o, 2020

 Vysokoškolská učebnica španielskeho jazyka je určená študentom ekonómie, manažmentu, obchodu, medzinárodných vzťahov, cestovného ruchu a príbuzných odborov. Učebnica ponúka študentom štúdium španielskeho jazyka od úrovne A2, obsahovo aj gramaticky nadväzuje na predchádzajúcu knihu Španielčina pre ekonómov, diplomatov a mediátorov 1. Cieľom je, aby sa študent po jej naštudovaní vedel orientovať a pohybovať v podnikateľskom prostredí a rozumel základným ekonomickým, právnickým politickým a iným odborným termínom. Z zameriava sa  aj na otázky, ktoré slovensky hovoriacim spôsobujú problémy vzhľadom na rozdielne typy španielskeho a slovenského jazyka.

Španielčina 2

https://drive.google.com/file/d/1z2fwE75GDP39YaQ47tmigQwLFyyAi9WN/view?usp=sharing

Audio 2

https://drive.google.com/file/d/1sHDKLukih86ygfFTehLuV1vLgaWI2jaH/view?usp=sharing

spanielsky jazyk 2 obalka

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.