Vážené študentky, vážení študenti, 

dovoľujem si Vás informovať o výzve na Erasmus+ študentskú stáž na akademický rok 2020/2021. 

Termín na prihlasovanie je do 15. 12. 2020. 

Bližšie informácie nájdete v proložených dokumentoch.

Prajem vám pekný deň. 

S pozdravom 

Ildikó Némethová

prodekanka pre medzinárodné vzťahy

erasmusstáž 15.12.2020 sk verzia

Výzva_AJ_verzia

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.