Akademický senát Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave ako reprezentant akademickej obce Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave vyhlasuje odo dňa 4. 3. 2021 protest proti spôsobu prípravy a obsahu návrhu novely Zákona o vysokých školách.

Akademický senát Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave kategoricky odmieta prípravu novely Zákona o vysokých školách bez prítomnosti zástupcov vysokých škôl a odbornej diskusie s nimi. Spôsob prípravy novely zákona je prejavom neakceptovateľného politického zásahu do autonómneho fungovania vysokých škôl a samotný jej obsah smeruje k likvidácii akademickej samosprávy a demokratických slobôd.

Akademický senát Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave vyzýva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby neznižovalo objem už aj tak poddimenzovaných finančných zdrojov pre vysoké školstvo v aktuálnom roku.

V prípade, že MŠVVaŠ SR nebude reflektovať na podnety z akademického prostredia, pristúpi akademická obec Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave k razantnejším formám protestu.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.