Jozef Štefčík / Suzana Vezjak: Online approach towards effective e-learning and teaching. Challenges in designing digital content. Verlag Dr. Kovač. Hamburg 2021

Táto kniha predstavuje rôzne koncepty a online nástroje, ktoré majú učiteľom vysokých škôl uľahčiť  výučbu vo virtuálnom  prostredí. Prezentované metodické a didaktické scenáre  ponúkajú príklady dobrej praxe online výučby na Fakulte aplikovaných jazykov EUBA s dôrazom na individualitu, aktívno-sociálne učebné procesy, ako aj získavanie online zručností prostredníctvom  odborného  obsahu so zameraním na potreby študentov. 

stefcik vezjak kniha titulka

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.