Viac ako 120 študentov a 12 vysokoškolských pedagógov z 9 európskych univerzít sa zúčastnilo výnimočného intenzívneho programu Strategic Marketing Business Simulation Markstrat https://web.stratxsimulations.com/simulation/strategic-marketing-simulation pod záštitou medzinárodnej siete DUKENET http://www.dukenet.net/about-dukenet/ v období od 26. apríla 2021 do 30. 4. 2021.

Fakultu aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave reprezentovali študenti Viera Bačová, Alexandra Barillová, Terézia Bartošovičová, Viktória Granecová, Dominika Kupková, Petra Macháčková a Terézia Sabolová. Členovia tímu za Fakultu aplikovaných jazykov boli PhDr. Ildikó Némethová, PhD., prodekanka pre medzinárodné vzťahy; PaedDr. Eva Stradiotová, PhD., prodekanka pre vzdelávanie a Ing. Denisa Bĕčáková, referentka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj. Študenti sa zúčastnili na simulácii strategického obchodného marketingu, pričom po jeho úspešnom absolvovaní získali bronzový certifikát. Simulácia strategického obchodného marketingu zahŕňala všetky aspekty moderného marketingu a umožnila študentom rozvíjať a realizovať dlhodobú marketingovú stratégiu.

Postrehy študentov

photo1 upr

photo2 upr

photo3 upr

photo4 upr

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.