Ide o konzorcium viacerých univerzít. Koordinátorom projektu je Instituto Politécnico de Bragança- Portugal. Žiadosť o projekt podávala Prof. Elisabete Mendes Silva, Head of the Department of Foreign Languages, School of Education.

Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave sa zúčastní projektu ako pridružený partner (associated partner).

Link projektu:  https://quill.pixel-online.org/contractual-partners.php 

Projekt sa realizuje na platforme Detsche Welle dw.com

Účasť na projekte nevyžaduje žiadne finančné prostriedky zo strany EUBA.

Spolupráca začne ihneď po podpísaní zmluvy.

Ciele spolupráce:

  • Vybudovať sieť externých spolupracovníkov, ktorí budú projekt podporovať svojou expertíznou činnosťou

Doba spolupráce:

Projekt je naplánovaný od 1.3.2021 na dva roky do 28.2.2023

Členka projektu za FAJ EU v Bratislave:

Doc. Mgr. Ing. Katarína Seresová, PhD.

Úlohy, ktoré má FAJ plniť v rámci projektu:

  • Výmena skúseností a odborných znalostí počas a po ukončení projektu
  • Účasť na šírení informácií o projekte (diseminácia)
  • Propagácia informácií o projekte v rámci našej siete kontaktov
  • Príspevok k využívaniu a udržateľnosti výsledkov projektu
  • Testovanie hotových textov a lekcií na výučbu nemeckého jazyka so študentami
  • Hodnotenie pripravených a testovaných učebných materiálov

 

Koordinátor projektu:

Portugal

Project coordinator
IPB
Campus De Santa Apolonia
5301 253 Braganca
Tel: +351273303200
Web Site: www.ipb.pt

Partners:

Italy

Pixel
Via Luigi Lanzi 12
50134 Firenze
Tel: +39 055 489700
Web Site: www.pixel-online.net

Alma Mater Studiorum - Universita Di Bologna
Via Zamboni 33
40126, Bologna
Tel: +390512099422
Web Site: www.unibo.it

Spain

Universidad de Cordoba
Avenida De Medina Azahara 5
14005, Cordoba
Tel: +34957211011,
Web Site: https://www.uco.es

Hungary

Karoli Gaspar Reformatus Egyetem
Kalvin Ter 9
1091 Budapest
Tel: +3614459060
Web Site: https://www.kre.hu

Lithuania

Vilniaus universitetas
Universiteto g. 3
01513, Vilnius
Tel: +37052687010
Web Site: https://www.vu.lt

Romania

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Din Iasi
Bulevardul Carol I 11
700506, Iasi
Tel: +40232201024,
Web Site: www.uaic.ro

QuILL Summary

 

loquill logoerasmus2 logo

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.