Viac ako 55 študentov7 vysokoškolských profesorov sa zúčastnilo úspešného PROMINENCE intenzívneho programu pod názvom Precvičovanie kultúrnej inteligencie naprieč kultúrami v období od 17. novembra do 19. novembra 2021.

PROMINENCE intenzívny program pre študentov bol pôvodne vyvinutý v rámci programu Erasmus + K2 strategické partnerstvá (2017-2021).

Fakultu aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave reprezentovali študenti Miriam Doľacká, Richard Frátrik, Diana Kutliaková, Liana Rédaiová a Nina Tupá. Koordinátorkou programu za Fakultu aplikovaných jazykov bola Dr. habil. PhDr. Ildikó Némethová, PhD., prodekanka pre medzinárodné vzťahy.

Tohtoročný intenzívny program rozšírilo pôvodné partnerstvo (University of Economics in Bratislava, Slovakia; University of Debrecen, Hungary; University of Economics in Katowice, Poland; University Savoie Mont Blanc, France) o profesorov a študentov z univerzít v Belgicku a Rusku (Howest University of Applied Sciences, Belgium; Plekhanov Russian University of Economics in Moscow, Russia).

„Cieľom PROMINENCE intenzívneho programu bolo vypracovať marketingový plán v interkultúrnom kontexte. Hlavným cieľom bolo, aby študenti zažili všetky fázy vývoja produktu na trhu s pivom v interkultúrnom kontexte. Ich úlohou bolo zvážiť kultúrne rozdiely v troch európskych krajinách a podľa toho definovať ich marketingový mix. Študenti boli pridelení do medzinárodných tímov a spolupracovali prostredníctvom online nástrojov,“ zdôraznil prof. Stephane Ganassali, koordinátor PROMINENCE intenzívneho programu (University Savoie Mont Blanc, France).

„Bola to vynikajúca tímová práca smerom k dosiahnutiu spoločného cieľa cez otvorenosť, čestnosť a vzájomnú podporu,“ konštatoval prof. Troy Wiwczaroski, koordinátor projektu PROMINENCE (University of Debrecen, Hungary).

Webová stránka: www.prominceproject.eu

Postrehy študentov

foto1

foto2 upr

foto3

 

foto5

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.