Milé študentky, milí študenti,  

dovoľujeme si vás informovať o výzve na podávanie prihlášok na mobilitu za účelom štúdia v rámci programu Erasmus+ mobilita ─ štúdium v akademickom roku 2022/2023.  

Kompletnú dokumentáciu treba zaslať emailom Dr. habil. PhDr. Ildikó Némethovej, PhD., prodekanke pre medzinárodné vzťahy () do 16. februára 2022 (streda, do 09.00 hod.).  

Bližšie informácie nájdete v priloženej výzve.  

V prípade potreby rada sa s vami stretnem online cez MS Teams.  

Prajem vám pekný deň.  

S pozdravom  

Ildikó Némethová  

plagt sj

plagt en

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.