Zuzana Gašová. 2022. Linguistische Aspekte von Rechtstexten. Ausgewählte Perspektiven mit Fokus auf das Sprachpaar Deutsch - Slowakisch. Hamburg: Verlag Dr. Kovač. ISBN 978-3-339-12732-7.

Monografia poskytuje čitateľom informácie o právnom jazyku z lingvistického hľadiska so zameraním na právny text a štýl.

Informácie v nemeckom jazyku: https://www.verlagdrkovac.de/978-3-339-12732-7.htm

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.