Dovoľujeme si Vás informovať, že na základe výsledkov tajného hlasovania členov AS FAJ EUBA vo voľbách kandidáta na funkciu dekana zo dňa 30. 05. 2022 sa dekanom FAJ EUBA na funkčné obdobie od 01. 12. 2022 do 30. 11. 2026 stal:

Doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D.

Zápisnicu o priebehu a výsledku volieb kandidáta na dekana FAJ EUBA nájdete: TU

Srdečne blahoželáme!

 

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.