Dňa 6. júna 2022 sa uskutočnilo vedecké zasadnutie sekcie francúzskeho jazyka Katedry románskych a slovanských jazykov, na ktorom prof. dr. Vasile Spiridon predstavil kolegom svoju poslednú monografiu Hexagonale (Bukurešť, Eikon, 2020), venovanú vzťahom medzi francúzskym a rumunským literárnym priestorom.

V diskusii boli zároveň upresnené aj modality pripravovaného spoločného projektu, ktorého cieľom je upevniť medzinárodnú vedeckú spoluprácu univerzít v strednej Európe.

prednaska.jpg

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.