Na prelome apríla a mája 2022 som mal tú česť navštíviť nádherné miesta na ostrove Lanzarote.

Univerzitu Las Palmas de Gran Canaria, Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote v rámci programu Erasmus+ mi odporučila pani prodekanka pre vedu a výskum doc. Mgr. Mária Spišiaková, PhD. Počas môjho týždenného pobytu som sa zúčastnil na rôznych aktivitách. Jednou z nich bolo predstavenie novej platformy na podporu cestovného ruchu na ostrove, pričom som bol vyzvaný, aby som predstavil zamestnancom a študentom univerzity moju výskumnú aktivitu na EUBA. Pripravil som prezentáciu o priestorovej konkurencii, ktorá je jednou z tém, ktorým sa teraz venujem. Moju prezentáciu prijali veľmi dobre, takže som dostal priamo od dekanky fakulty pozvánku, aby som v koncom augusta a začiatkom septembra pripravil vedeckú prednášku na tému „Multi-Criteria Spatial Competition Models“ (Viackriteriálne modely priestorovej konkurencie).  Oceňujem túto vedeckú príležitosť a verím, že môj výskum prispeje k podpore diskusie ohľadom rozvoja cestovného ruchu na ostrove a aj k súdržnosti medzi našimi domovskými inštitúciami.

Rád by som odporučil študentom aj kolegom, aby neváhali zapojiť sa do programu Erasmus+ a vybrali si Univerzitu de Las Palmas de Gran Canaria, Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote.

Ing. Allan Jose Sequiera Lopez, PhD.

Katedra románskych a slovanských jazykov

Fakulta aplikovaných jazykov

lanzarote2.jpg

lanzarote4.jpg

lanzarote5.jpg

 

lanzarote7.jpg

lanzarote6.jpg

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.