V dňoch 30.5-3.6.2022 sa Jozef Štefčík, člen Katedry jazykovedy a translatológie Fakulty aplikovaných jazykov, zúčastnil ako vedúci delegácie Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej a vedeckej literatúry svetového kongresu medzinárodnej federácie prekladateľov FIT vo Varadero, Kuba.

Počas kongresu odznelo množstvo prezentácií na aktuálne témy v oblasti prekladu, tlmočenia a terminológie z interdisciplinárnych a interkultúrnych dimenzií. Jozef Štefčík vystúpil s prezentáciou, v ktorej  opísal podmienky výkonu úradného prekladu a tlmočenia na Slovensku v súvislosti so Zákonom o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, ako aj podmienkach získania oprávnenia úradne prekladať a tlmočiť.

Počas kongresu si vymenil svoje skúsenosti aj v oblasti akademickej výučby prekladu a tlmočenia.

kuba2.jpg

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.