Milé študentky, milí študenti,  

Referát pre medzinárodné vzťahy Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave si Vás dovoľuje informovať o výzve na podávanie prihlášok na mobilitu za účelom stáže v rámci programu Erasmus+ mobilita ─ stáž v akademickom roku 2022/2023

Kompletnú dokumentáciu je potrebné zaslať emailom Dr. habil. PhDr. Ildikó Némethovej, PhD., prodekanke pre medzinárodné vzťahy FAJ EU v Bratislave do 15. septembra 2022 (do 09.00 hod.).  

Bližšie informácie nájdete v priloženej výzve: Výzva na podávanie prihlášok 

Prajem vám pekný deň.  

S pozdravom  

Dr. habil. PhDr. Ildikó Némethová, PhD. 

erasmus_2022_2023_sj.jpg

erasmus_2022_2023_en.jpg

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.