Milé študentky, milí študenti,

dovoľujeme si vás informovať o výzve na podávanie prihlášok na mobilitu za účelom štúdia v rámci programu Erasmus+ mobilita ─ štúdium na letný semester v akademickom roku 2022/2023 (2. kolo).

Kompletnú dokumentáciu je potrebné zaslať emailom Dr. habil. PhDr. Ildikó Némethovej, PhD., prodekanke pre medzinárodné vzťahy FAJ EU v Bratislave () do 21. septembra 2022 (streda, do 09.00 hod.).

Ústna časť výberového konania sa uskutoční 23. septembra 2022 (piatok).

 

Bližšie informácie nájdete v priloženej výzve: Výzva na podávanie prihlášok 2022/2023

Zoznam partnerských univerzít Erasmus+ 2022/2023: Zoznam partnerských univerzít 2022/2023

Hodnotiace kritériá: Hodnotiace kritériá

 

Prajem vám pekný deň.  

S pozdravom  

Dr. habil. PhDr. Ildikó Némethová, PhD.

plagat_sk.jpeg

plagat_en.jpeg

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.