Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v mene vedenia Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenskej spoločnosti pre regionálnu politiku pri SAV a Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied  si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na 7. ročník medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie na tému:

Jazyk a politika

Na pomedzí lingvistiky a politológie

 

Konferencia sa uskutoční prezenčne (v prípade striktnejších protipandemických opatrení prostredníctvom platformy GOOGLE MEET) dňa 30. septembra 2022.

Všetky informácie nájdete na stránke konferencie: https://conferences.euba.sk/jazykapolitika/

Pozvánka  Prihláška  Vzor príspevku

Tešíme sa na Vašu účasť!

Organizačný tím konferencie

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.