V dňoch 28.8.2022-4.9.2022 sa náš kolega Mgr. Jozef Štefčík, PhD., spolu s dvoma študentkami FAJ EUBA zúčastnil letnej školy v rámci siete mobilít CEEPUS medzinárodnej konferencie TRANS - Transkulturelle Kommunikation und Translation, zameraná na preklad a tlmočenie v inkluzívnej spoločnosti.

Mgr. Jozef Štefčík, PhD. vystúpil s prednáškou pre študentov a pedagógov partnerských univerzít o projektovej výučbe translatológie na FAJ. Študenti sa okrem množstva prednášok od pedagógov z viacerých univerzít zúčastnili jazykových workshopov, ktoré viedli praktizujúci tlmočníci zastúpených jazykov z Európskeho parlamentu.

301971687_592464999260148_7337514775686554137_n_1.jpg 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.